Description


Na nohy nám bola nepríjemná zima, šmýkalo sa, pod snehom bol ľad. Teda žiadna idylka. Pripomenuli sme si mladosť, kedy nám to nevadilo. Dnes z toho máme boľavé kĺby. Ešte aj tá krajina okolo bola taká depresívna. Skrátka príjemná zimná vychádzka na koňoch.

At our feet was unpleasant chill, under the snow was ice. Thus, no idyll. We remind the youth when we did not mind. Today, we have the aching joints. Yet even the landscape around was so depressed. In short, a pleasant winter horse riding.


Comments